توضیحات:

420 از فولادهای مارتنزیتی مقاوم در برابر خوردگی و دما می باشد که قابل سخت کردن با عملیات حرارتی بوده که باعث بالا رفتن خواص مکانیکی می شود.

کاربردها:

ماشین اجزا،سوپاپ و پمپ ، کارد و چنگال،لوازم جراحی،تیغه های توربین های بخار،دسته های بازویی کوچک،لوازم ورزشی،ابزارآلات و …

مقاومت خوردگی:

مناسب برای خوردگی های محیطی،بهترین مقاومت در برابر خوردگی این فولاد در کوئیج تمپر در دمای 200 درجه سانتیگراد می باشد.

ویژگی:

تامرز 650 درجه سانتیگراد به صورت سرویس متداول و تا 750 درجه سانتیگراد به صورت تناوبی.

جوش پذیری:

چون 420 آلیاژ سخت شده هوایی است،یک پیش گرمایی ما بین دمای 200الی 250 درجه سانتیگراد قبل از جوش دادن باید صورت گیرد.بعد از جوش دادن باید6 الی 8 ساعت ،در دمای 700 الی 750 درجه سانتیگراد آنیل و سپس سرد کردن هوایی صورت گیرد.

عملیات حرارتی:

آنیل:800-750درجه سانتیگراد/سردکاری آهسته

سخت کاری:1030-980 درجه سانتیگراد

بازگشت:650-600 درجه سانتیگراد

گرمکاری:

420 می تواند به راحتی از دمای 900 درجه الی 1120 درجه سانتیگراد فورج شود که باید از روش آرام سرد کردن پیروی گردد.