توضیحات:

 

316L فولاد زنگ نزن آستنیتی مولیبدن دار است که قابل عملیات حرارتی نیست و تنها از راه سرد کاری سخت می شود.

 

کاربردها:

 

316Lنسبت به 316 از لحاظ سرد کاری و جوش اجزا و داشتن مقاومت در برابر خوردگی بین دانه ای برتری دارد.

 

مقاومت خوردگی:

 

در محیط های حاوی نمک و اسیدها و صنایع غذایی مقاومت عالی دارد و همچنین برای محیط های نزدیک اب دریا

بسیار مناسب است.این آلیاژ به علت داشتن کربن بسیار پایین دارای مقاومت بسیار بالایی نسبت به خوردگی بین

دانه ای می باشد.

 

ویژگی:

 

مقاومت خوبی تا مرز 850 درجه سانتیگراد به صورت سرویس متداول و تا 800 درجه سانتیگراد به صورت تناوبی.

 

جوش پذیری:

 

این آلیاژ به راحتی با الکترودهای ترکیبی قابل جوش دادن است.

 

عملیات حرارتی:

 

آنیل انحلالی: 1100-1050 درجه سانتیگراد

 

گرم کاری:

 

می تواند از دمای 900 درجه الی 1050 درجه سانتیگراد فورج شده و سپس باید آن را توسط هوا سرد نمود.