نبشی که برای اتصالات پل ها ، تیرآهن ها ، ستون ها به صفحات در فندانسیون که به صورت مرکب یا منفرد در ساختمان ها استفاده می شود.

نبشی مقطعی است که در سازه های مختلف موجود می باشد.

نبشی بر دو نوع پرسی و فابریک در بازار موجود می باشد.

نبشی پرسی به صورت ورق می باشد که از عرض خم می شود.

نبشی فابریک از ابتدای خط تولید به شکل نبشی از خط تولید خارج می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و لیست موجودی با مشاورین ما تماس بگیرید.

شماره تماس ما:

021-66392800

021-66392900